Monthly Archives: august 2008

Danmarks Forskningsbiblioteksforening har d. 18 august 2008 indsendt følgende høringssvar til Kulturministeriet: Danmarks Forskningsbiblioteksforening takker for det tilsendte høringsmateriale og kan med undtagelse af et enkelt forhold omkring nedlæggelsen af Uddannelsesrådet i det store hele tilslutte sig indholdet i bekendtgørelsen.

Danmarks Forskningsbiblioteksforening har d. 18 august 2008 indsendt følgende høringssvar til Kulturministeriet: Danmarks Forskningsbiblioteksforening takker for muligheden for at blive hørt i forbindelse med udkastet til bekendtgørelse om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner.