Monthly Archives: august 2011

En ny rapport fra OCLC, Seeking Synchronicity: Revelations and Recommendations for Virtual Reference, fra juni 2011, i  år, viser også en del om almindelig, face-to-face vejledning, f.eks. at den faldende benyttelse af vore vejledningstjenester kan hænge sammen med, at brugerne ikke kender til dem, med andre ord at vi er dårlige til at markedsføre dem. […]

Association of Research Libraries har udgivet en rapport med titlen: ARL Prpofiles : Research Libraries 2010. Den indeholder en situationsbeskrivelse for amerikanske forskningsbiblioteker 2010 baseret på en lang række profiler, som bibliotrekerne selv har udarbejde, og som skal supplere den klassiske biblioteksstatistik.Rapporten er relevant også i dansk sammenhæng.Enkeltpunkter, der kan fremhæves, er • bibliotekernes bestræbelser […]

University College of London, et af de store engelske universiteter, hvis chef, Paul Ayris, er formand for LIBER, har nu publiceret en Services Strategy 2011-2014. Den rummer de velkendte afsnit om Vision, Mission og Values. Dens hovedtemaer af interesse i generel sammenhæng er støtte til undervisning og forskning (i den rækkefølge), Space Management og Widening […]

At stille lærebøger til rådighed for de studerende: det gør danske forskningsbiblioteker normalt ikke – de studerende forventes at købe dem selv. Alligevel er det et evigt problem, og det er derfor ret interessant, at Amazon nu tilbyder leje af lærebøger med mulighed for personlig notetagning, understregning o.s.v., der gemmes permanent. Vel at mærke til […]

En ny rapport, Supporting Research: Environments, Administration and Libraries, fra OCLC og RIN publicerer resultaterne af to parallelle undersøgelser af forskerservice i hhv. US og UK biblioteker. Blandt de vigtigste resultater er følgende: Bibliotekernes forsøg igennem de senere år på at skabe direkte, positiv ”impact” på forskernes videnskabelige arbejde har relativt begrænset virkning Mange institutionelt […]