Monthly Archives: oktober 2011

En forsker ved Saxo-instituttet (historie mm) ved Københavns Universitet, Dorthe Gert Simonsen, har i en et-årsperiode haft en iPad fra Københavns Universitetsbibliotek til rådighed med henblik på at kunne vurdere iPad som arbejdsredskab for humanistiske forskere.

Bibliotekerne ved North Carolina State University har offentligt nedenstående “value statement” om videnskabelige e-bøger. Bemærk indledningen, hvor det som en selvfølgelig sag fremføres, at “efterhånden som videnskabelige monografier skifter fra det trykte til det elektroniske medie …”:

I Scholarly Kitchen af 4. oktober 2011 kan man læse om et nyt projekt, der vil undersøge forlagenes holdninger til brugerdrevne anskaffelser. Denne anskaffelsesform er i fuld fremmarch, og et nyt projekt i USA vil nu se på, om forlagene ser denne anskaffelsesform som en trussel, udfordring eller en positiv mulighed. Projektlederen opfordrer interesserede biblioteker […]

En ny rapport fra PEER Behavioural Research beretter om en undersøgelse af forfatternes og brugernes holdninger til tidsskrifter og repositories (PEER = Publishing and the Ecology of European Research).

Den amerikanske biblioteksforening, ALA, har udgivet Trends in Academic Libraries, 1998 – 2008. Det drejer sig om statistiske nøgletal for en 10års periode, fordelt på institutionstyper, der nok er mindre relevante i DK. Men nogle hovedtal har interesse, f.eks. at udlånet faldt med 21% i perioden 1998-2008. Læs eller download rapporten fra rapportarkivet