Monthly Archives: november 2011

Bloggen No Shelf Required kan berette, at ALA om kort tid udgiver to skrifter. Den første sammenfatter bloggens egen guide til indkøb af ebøger, og kommer til at optræde i Library Technology Reports (http://www.alatechsource.org/ltr/index). Den anden, under titlen ”No Shelf Requiered 2” omhandler brugen og administrationen af ebøger i biblioteker. Begge udgivelser forventes at være […]

I de senere år har der bredt sig en erkendelse af, at det fyrre år gamle MARC-format er ude af trit med nutidens programmeringsstil. Der er brug for noget nyt. Library of Congress har engageret sig i udviklingen af et nyt bibliografisk “framework”, der skal forbedre bibliotekernes mulighed for koble deres brugere sammen med alle slags ressourcer, […]

JISC har udviklet en ny søgemaskine, CORE, der skal hjælpe forskere, undervisere og studerende og alle andre interesserede i at søge i 142 Open Acces Repositories fra UK. CORE giver adgang både til fuldtekstsøgning og til download af teksterne. Blandt de 142 repositories er blandt andet forskningspapirer fra en lang række af de engelske universiteter. Læs […]

Amazon opretter nu Kindle Owners Lending Library. Det sigter på medlemmerne af Amazon Prime, der betaler 79 dollars om året for gratis tilsendelse af produkter fra Amazon og for streaming af film. Denne gruppe kan nu -også gratis – låne en e-bog. De seks største amerikanske forlag deltager dog ikke i ordningen, og der kan […]

Efter længere tids forberedelse iværksætter KUBIS nu Projekt e-bog-, der ventes at få betydelig strategisk rækkevidde. Projektet har til formål:  a.at iværksætte en intensiveret anskaffelse af e-bøger på det natur- og sundhedsvidenskabelige område samt økonomi, b.at fremme udvikling af brugerdrevne anskaffelsessystemer (PDA = Patron-Driven Acquisitions) og hermed at optimere anvendelsen af anskaffelsesressourcerne c.at udvikle og […]

Læsere af DF-nyheder ved, at der fra forskellige sider arbejdes med lister over trends, der påvirkningen udviklingen af forskningsbiblioteker (f.eks. TAIGA, ACRL). Også KUBIS har en, som nu er tre år gammel og derfor skal fornys. Deltagerne i KUBIS årlige innovationstur, der i 2011 gik til biblioteker m.v. i London-området,  er blevet bedt om at […]

Den 1. november 2011 afholdt NEFUS temadag på det biovidenskabelige fakultetbibliotek. Det var en spændende dag med oplæggene ”Tag temperaturen på mit forskerliv! – er biblioteket en del af diagnosen” ved lektor Erik Højberg, ”Undervis online – et tværnationalt udviklingsprojekt” ved Tove Rullestad og ”Fra bibliotekslogik til forskerlogik” ved Thomas Viberg Hansen. Temadagen blev afsluttet […]