Monthly Archives: februar 2012

Der var dømt katastrofe, da Syddansk Universitet fra 6.-13. februar var målet for tusind gymnasieelever i et projekt, som var ledet af Syddansk Universitetsbibliotek i forbindelse med gymnasiernes store AT-opgave i 3. g.

Det Kongelige Bibliotek og den britiske forlagskoncern ProQuest fortsætter samarbejdet med at digitalisere den danske nationallitteratur i ældre tid. D. 1. juli 2011 blev der i Barce­lona indgået to nye aftaler og option på en tredje. Det praktiske arbejde går efter en indkø­ringsperiode i gang d. 1. marts 2012.

Den amerikanske undervisningsminister har udsendt en opfordring til skoler og virksomheder om at give elever og studerende e-lærebøger inden de næste fem år: e-lærebøgerne opfattes som en interaktiv undervisningsform, der sparer penge og sikrer hurtig opdatering af lærebogsmaterialet.

Efter 15 år i jobbet har Jens Thorhauge har opsagt sin stilling med virkning fra udgangen af april. Stillingen opslås iil nybesættelse mandag den 27. februar. Danmarks Forskningsbiblioteksforening takker Jens Thorhauge for godt samarbejde og for mange interessante foredrag og indlæg på foreningens møder, og ønsker ham alt godt for de kommende år.  Der vil […]

Københavns Universitetsbibliotek (under Det Kongelige Bibliotek) har valgt LibGuides til præsentation af sine faglige websider inden for humaniora, samfundsvidenskab, jura, naturvidenskab og sundhedsvidenskab.

Der findes rigtig mange publiceringskanaler for Open Access artikler, men hvordan måler man disse artiklers impact, hvis de fx er lagt ud som pre-prints? Og hvad med peer review?

Sakset fra Styrelsen for Forskning og Innovation  Det Frie Forskningsråd understreger sit fokus på formidling og bedre udnyttelse af forskningsresultater ved at underskrive Berlin Deklarationen om Open Access. Det Frie Forskningsråd underskrev ultimo 2011 ‘Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities’, som er en milesten i definitionen af og arbejdet med […]

Alene bøger, der afleveres for sent, har over de sidste 6 år indbragt de engelske universiteter ca. 50 millioner pund. Topscoreren var Leeds Universitet med mere end 1.8 millioner pund. Når man tager i betragtning at disse gebyrer kan være så små som 10 pence om dagen, er det klart, at studerende afleverer mange, mange […]

Så længere forskerne ønsker at publicere i Elseviers tidsskrifter, er det meget vanskeligt for bibliotekerne at formå Elsevier til at føre en bæredygtig prispolitik. Nu er der så endelig kommet et forskeroprør imod Elsevier i gang. En fremtrædende matematiker ved Cambridge Universitet, Timothy Gowers, har via sin personlige blog iværksat en boykot af Elsevier. Allerede […]