Monthly Archives: marts 2012

Tænketank om fremtidens ”biblioteker” Hvordan ser de ud, hvem bruger dem og hvad indeholder de? Det første tænketanksmøde afholdes 25. april, Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Hver projektdeltager kan sende to deltagere uden betaling. For yderligere deltagere vil prisen for deltagelse i mødet være 1.200 kr. Samarbejdet og det fælles output Danmarks Biblioteksforening, Danmarks […]

Vi oplever i disse dage lidt problemer med foreningens hjemmeside. Disse skyldes en php-opdatering og vi forventer at problemet er løst i løbet af denne uge. Vi beklager. DF’s bestyrelse

I forbindelse med Aarhus Universitets bibliotekers bestræbelser på at imødekomme forskernes behov for services, er der udarbejdet en rapport på baggrund af interviews med 10 repræsentanter for netop denne brugergruppe. Ambitionen med undersøgelsen er, at forøge bibliotekets kendskab til forskernes anvendelse af referencehåndteringsværktøjer, for derigennem at tilpasse deres services på området. Projektet blev gennemført ved […]

På Aalborg Universitetsbibliotek har man just søsat en mobil grænseflade til deres basale features. 

Tag del i den europæiske biblioteksdebat! Velkommen til ”Democracy Development in a New Media Environment” 11.maj, IDAs Kongressal, Kalvebod Brygge. EBLIDA-NAPLE konferencen afholdes i år i Danmark i forbindelse med det danske EU-formandskab. På dagsordenen står bibliotekernes rolle I Europa med særligt fokus på de spørgsmål, vi i alle EU-medlemslandene p.t. drøfter intenst: e-bøger, forretningsmodeller […]