Monthly Archives: maj 2012

Det Kongelige Bibliotek har nogle af Nordeuropas rigeste samlinger og de allerstørste klenodier kan nu for første gang opleves i en permanent udstilling. Med Skatte i Det Kongelige Bibliotek gives der et enestående kig ned i kisten med de største skatte fra de tidligste håndskrifter på pergament til originale manuskripter fra nulevende digtere. Den russiske […]

Det er som bekendt et problem, at personer, der ikke arbejder eller studerer ved et universitet, kan have problemer med adgang til digitale ressourcer, fordi disse i vidt omfang er bundet op på universitetsdækkende licenser med forlagene. Som et forsøg på at løse dette problem, har Statsbiblioteket for nylig – som DEFF-projekt – åbnet en […]

Digital Rights Management, f.eks. begrænsninger i antal side der kan downloades m.m., er et af forlagenes vigtigste redskaber til at gøre det besværligt at læse e-bøger. Det drejer sig for forlagene om at bevare kontrollen med deres produkter. Det vil forlagene gerne fortsat, men er der tegn på, at de begynder at droppe DRM som […]

Harvard Universitetsbiblioteks Faculty Advisory Council sendt til åbent brev til alle forskerne ved Harvard Universitet, hvor man advarer om, at prisstigningerne på tidsskrifter har skabt en uholdbar situation for biblioteket. Rådet advarer om, at priskrisen forværres af at visse forlags praksis at sælge tidsskrifter som pakker med meget høje priser. Forlagene nævnes ikke, men alle […]

Den britiske regering planlægger at give offentligheden gratis, netbaseret adgang til at offentlig finansieret forskning. Det har ministeren for videnskab og universiteter, David Willetts, lige meddelt i en artikel i The Guardian forud for en tale til Publishers’ Association. Ministeren skrev/sagde blandt andet: “Giving people the right to roam freely over publicly funded research will […]

”Videnskabeligeartikler” er en ny tjeneste på bibliotek.dk, der giver alle biblioteksbrugere adgang til flere hundrede millioner videnskabelige artikler. Adgangen omfatter tidsskrifter, som tidligere alene har været forbeholdt universitetsstuderende og forskningsansatte. Tjenesten er interessant for den almindelige private borger, som interesserer sig indgående for et emne, og som derfor ønsker at få indblik i de videnskabelige […]

AUs Universitetsledelse behandlede i går den 30. april en indstilling vedr. AUL fra Det Tværgående Bånd for Videnudveksling. Båndet blev i januar i år bedt om at udarbejde indstillingen, som skulle indeholde en konkret model for organisering og en økonomimodel for AUL.

Verdensbanken (The World Bank) meddeler, at den har etableret en Open Access-politik. Første skridt vil være oprettelsen af et Open Knowledge Repository, hvor de fleste af Verdensbankens publikationer (”research products and knowledge products”) vil blive lagt op –og med fri, gratis adgang for alle interesserede. Verdensbanken bliver hermed den første internationale organisation, der kræver, at […]