Monthly Archives: juli 2012

Efter offentliggørelsen af Finch-rapporten (se DF-nyheder 29. juni) gik der ikke mange dage inden den engelske regering den 16.7. meldte ud, at den i vidt omfang accepterer rapportens anbefalinger om at forpligte forskere til at offentliggøre offentligt finansierede forskningsarbejder via Golden Open Access (d.v.s. at finansiering af adgang til artiklerne betales af forskerne i form […]

Forlaget SAGE har udsendt et ”white paper” med titlen: Improving the Discoverability of Scholarly content in the Twenty First Century. Sage, 2012.   Discoverability (findbarhed?) er et af tidens populære – og vigtige – begreber i informations- og bibliotekssektoren. Det dækker over hvor let det er for forskerne at finde information (content), der er nødvendig […]