Monthly Archives: juli 2012

De fleste er enige om, at forskning i, og udnyttelsen af massive datamængder, har et enormt potentiale for videnskaben, og for dens anvendelse i offentlig og privat forskning, innovation og udvikling, samt i politik og samfund.

CLIR udgav i sidste måned (juni 2012) rapporten ”One Culture. Computationally Intensive Research in the Humanities and Social Sciences”. CLIR er Council on Library and Information Resources, en uafhængig, nonprofit-organisation, der ønsker at styrker forskning, undervisning og læringsmiljøer i samarbejde med biblioteker, kulturelle institutioner og videregående uddannelse.

Efter offentliggørelsen af Finch-rapporten (se DF-nyheder 29. juni) gik der ikke mange dage inden den engelske regering den 16.7. meldte ud, at den i vidt omfang accepterer rapportens anbefalinger om at forpligte forskere til at offentliggøre offentligt finansierede forskningsarbejder via Golden Open Access (d.v.s. at finansiering af adgang til artiklerne betales af forskerne i form […]

Tænketanken PewInternet har udgivet rapporten Libraries, patrons, and e-book (PewInternet, June 22, 2012). (Den handler overvejende om e-bøger i amerikanske folkebiblioteker, men den har generel interesse for alle, der gerne vil forstå, i hvor høj grad e-bogsudviklingen drives af udviklingen på det amerikanske marked i almindelighed, og af den amerikanske befolknings benyttelse af e-bøger via […]

“The Researchers of Tomorrow” er Storbritanniens største undersøgelse til dato, om adfærdens blandt Generation-Y ph.d.-studerende (dvs. personer født mellem 1982 og 1994). JISC og British Library bestilte i fællesskab denne treårsundersøgelse i 2009, der omfattede 17.000 ph.d.-studerende fra 70 universiteter på forskellige stadier i deres uddannelse.