Monthly Archives: august 2012

Af Line Laursen (KUBIS) Uddannelsesprogrammer indenfor sundhedsvidenskab og finansiel analyse – alle steder er innovation er i højsæde på biblioteksuddannelserne i USA og Canada. For 15 år siden blev det forudsagt at fremtidens bibliotekarer ville være vidensnavigatører der forstår digitale ressourcer såvel som trykte materialer og andre formater. Dengang skurrede forudsigelse i ørerne på den […]

Af Christian Ertmann-Christiansen (Det Kongelige Bibliotek) Der er stigende interesse for at dele, styre og publicere forskningsdata. DataStage og DataBank er nye systemer, som hjælper med det. DataStage indeholder faciliteter til at registrere metadata og dele filer via et webinterface, mens DataBank gør det muligt at gemme data i et repositorie, tildele Digital Object Identifiers […]

Af Asger Væring Larsen (Det Kongelige Bibliotek / KUBIS) Der er en ny ODE-rapport på gaden, om best practice på området “citation af forskningsdata”, og om resultaterne fra en undersøgelse af hvordan forskningsbibliotekernes nye roller på området kan og bør udvikles. ODE står for “Opportunities for Data Exchange”. Rapporten konkluderer bl.a. at forskningsbibliotekerne betragter deres rolle […]

KUBIS Årsberetning for 2011 er nu udkommet. Den omfatter hovedafsnit om Service, Ressourcer, Udvikling, Kvalitet, Organisation og det vigtigste nyt fra KUBIS-bibliotekerne.

Overbibliotekar Tove Bang har valgt at gå på pension og fratræde sin stilling som leder af BSS Biblioteket, Fuglesangs Allé, Aarhus Universitet med udgangen af august måned.  Tove har gennem mange år gjort en stor indsats for udviklingen af de danske forskningsbiblioteker og BSS Biblioteket i særdeleshed, hvorfor vi vil glæde os til at se […]