Monthly Archives: oktober 2012

Christian Lauersen, sektionsleder på Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek (Det Kongelige Bibliotek/KUBIS) modtog årets Del Din Viden-pris på Bibliotekarforbundet generalforsamling i Vejle d. 27. oktober. 

Et DEFF-projekt har udviklet et mobilt værktøj til støtte i opgaveskrivning, kaldet opgavetips.dk. Projektet består af projektleder Karen Harbo (Aarhus University Library), og en redaktionsgruppe ved Gina Bay (Aarhus University Library), Jesper Mørch (KUBIS), Signe Nielsen (VIA Bibliotekerne), samt Trine Schreiber (IVA). Opgavetips henvender sig til studerende på mellemlange og videregående uddannelser, og har som målsætning […]

På deres årlige møde om KUBIS, den 22. oktober 2012, har rektor Ralf Hemmingsen (Københavns Universitet, KU) og direktør Erland Kolding Nielsen (Det Kongelige Bibliotek, KB) truffet følgende beslutninger vedrørende KUBIS: 1) KUBIS videreføres pr. 1. januar 2013 som KU og KBs fælles organisation for biblioteksbetjeningen af Københavns Universitet. KUBIS-ordningen vil herefter være permanent, men […]

I går d. 15. oktober udsendte Danmarks Biblioteksforening en pressemeddelelse med overskriften “Usikker fremtid for E-bogen i Danmark”. Pressemeddelelsens indhold gengives herunder: Det er med stor beklagelse, at Danmarks Biblioteksforening erfarer, at forhandlingerne mellem Forlæggerforeningen og eReolen er gået i hårdknude. ”Der er desværre ingen vindere i sagen, men kun tabere, nemlig borgerne, selvom vi […]

Udbredelsen af integrerede søgesystemer som Primo og Summon, med indhold fra mange forskellige kilder, har stor betydning for brugsmønstre og brugeradfærd i forhold til informationssøgning. Indholdsleverandøren ProQuest har udarbejdet et hvidpapir, som i overordnede træk skitserer hvilke områder der berøres og påvirkes af de nye systemer. Skiftet fra silobaserede systemer (søgesystemer rettet mod én kilde) […]

Som bekendt er Det Informationsvidenskabelige Akademi ved at afvikle sin kursusvirksomhed for bibliotekerne. I denne anledning har DFs bestyrelse overvejet, om der er baggrund for, at DF som forening påtager sig at arrangere kurser for FFU-bibliotekernes medarbejdere. Sagen er drøftet med Forskningsbibliotekernes Chefkollegium, der stiller sig positivt dertil, og flere biblioteker har tilbudt at lægge […]

En syv-årig juridisk disput mellem Google og Association of American Publishers (AAP) er nu afgjort gennem et forlig mellem parterne. Balladen begyndte i 2005 på grund af Googles planer, om at scanne og digitalisere bøger. AAP hævdede, at projektet ville indebære en massiv krænkelse af ophavsretten, fordi det ville resultere i, at digitale eksemplarer af […]