Monthly Archives: november 2012

Europakommissionens oplæg til EU’s kommende rammeprogram for forskning og innovation 2014-2020, “Horizon 2020”, blev i går d. 28. nov. godkendt i Europarlamentet (EP), under forudsætning af en række ændringer og kompromisser. Det totale budget for Horizon 2020 forventes at blive omkring 90 mia. Euro. Godkendelsen af Kommissions forslag i EP, er startskuddet til en række […]

Referencehåndterings- og PDF-managerprogrammet Mendeley har udarbejdet “Mendeley Global Research Report”, som er en global rapport om videnskabelige forskningsrutiner i relation til forskningsproduktivitet. Mendeley har 2 mio. brugere på verdensplan, hvoraf størstedelen tilhører de natur- og sundvidenskabelige områder. På baggrund af data over deres brug af programmet formidler rapporten viden om deres forskningsvaner f.eks.:  – Hvem læser flest forskningspapirer? […]

I et samarbejde mellem de to amerikanske nonprofitorganisationer, Council on Library and Information Resources (CLIR) og National Institute for Technology in Liberal Education (NITLE), er det eksperimentelle publiceringsprojekt Anvil Publishing blevet lanceret. Projektet præsenteres som løsningen på den aktuelle krise i forlagsverdenen, hvor de traditionelle forlagsmodeller løbende hæver omkostningerne og samtidig begrænser udviklingen af innovative, […]

Tilburg University meddeler, at man i august 2012 har arrangeret en TICER sommerskole for 16. og sidste gang. Selvom Tilburg er glad for, at dette års sommerskole var en indholdsmæssigt succes, har LIS-afdelingen, der organiserer TICER, besluttet at stoppe tilrettelæggelse af kommende sommerskoler af en kombination af forskellige årsager, bl.a. økonomi, konkurrencen på området fra lignende […]

Som det første store forlag har Random House meldt klart ud, at bibliotekerne ejer de e-bøger, som de har købt af forlaget eller via en mellemhandler. For Random House handler det dermed ikke længere om licenser. Det skriver LibraryJournal d. 18. oktober i år:  Selvom det traditionelt har været vigtigt for bibliotekerne at eje materialerne, […]

Den 31. oktober afholdt en DEFF-projektgruppe en workshop om forvaltning af forskningsdata på Statsbiblioteket i Aarhus. Workshoppen markerede afslutningen af gruppens arbejde. I det forløbne år har projektgruppen undersøgt hvordan forskningsinstitutioner i ind- og udland lagrer, langtidsopbevarer og tilgængeliggør forskningsdata. Målet med projektet har været at afdække situationen i Danmark, finde eksempler på best practice […]