Monthly Archives: december 2012

Rektor for Københavns Universitet, Ralf Hemmingsen, og direktør for Det Kongelige Bibliotek, Erland Kolding Nielsen, har d. 20. december indgået en generel aftale om Københavns Universitets Biblioteksservice (KUBIS): Aftalen viderefører den nuværende KUBIS-aftale som en permanent ordning, med enkelte tilpasninger. KUBIS blev etableret den 1. januar 2008, af Københavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek, som en samarbejdsorganisation, der […]

Den amerikanske ​forskningsbiblioteksforening (ARL) har i dag udsendt rapporten “Research Library Services for Graduate Students”. Rapporten er led i ARLs fokus på nye udfordringer for forskningsbiblioteker i det 21. århundrede, mht. betjeningen af studerende, undervisere og forskere. Den seneste rapport, fra New York University Libraries, præsenterer resultater fra interviews og anden research ift. ph.d.-studerende og […]

Den 28.-29. november var en snes medlemmer af DARMA på studietur til Bruxelles. DANRO var vært, og hvor hovedtemaet var EU Kommissionens oplæg til Horizon 2020, samt EU Parlamentets behandling af forslaget. DARMA er “Danish Association for Research Managers and Administrators”, en brancheforening for universiteternes medarbejdere på forskerserviceområdet; dvs. typisk kollegaer, der beskæftiger sig med forskningsfonde og […]

Selvom de studerende på amerikanske colleges generelt er tilfredse med deres campusbiblioteker, mener ca. 40 % af dem, at bibliotekerne ikke er afgørende for, om de får akademisk succes. Det skriver Inside Higher Ed på sin hjemmeside. Her refereres der til en undersøgelse bragt i Library Journal, hvor 2516 studerende er blevet spurgt ud om […]

Forskning i dag er i højere grad end tidligere baseret på samarbejde på tværs af lande og institutioner. Nutidens forskning genererer og betjener sig af store mængder af data – elektroniske data, vel at mærke. Udenlandske forskningsfonde har i stigende grad fokus på tilgængeliggørelse af de data, som forskningen skaber. Dette i form af krav […]