Monthly Archives: oktober 2013

  En kommende artikel i College and Research Libraries redegør for resultaterne af den histil mest omfattende analyse af bogudlånet i amerikanske forskningsbiblioteker.

Bestyrelsen består nu af:

En nylig rapport om en fake-artikel, der blev accepteret ukritisk af en række Open Access-tidsskrifter, rejser tvivl om OA-tidsskrifternes videnskabelige troværdighed.

I Danmark er DEFF nu begyndt at overveje et fælles udbud af biblioteks- og discoverysystemer for FFU-bibliotekerne – ligesom vi kender til fra Norge og Finland.