Monthly Archives: december 2013

  Som en ekstra lille julegave til brugerne kan man nu finde Syddansk Universitetsbiblioteks katalog på Facebook.

DAMVAD har i sommeren 2013 gennemført en kompetenceafdækning blandt danske fag- og forskningsbibliotekers ledere og medarbejdere.

Fra Information today, 3. December 2013 har vi plukket følgende oversigter over de vigtigste udviklinger i informationssektoren i 2013:

  Have changes such as cloud computing, search engines, the Semantic Web, and mobile applications rendered such long-standing academic library services and functions as special collections, interlibrary loans, physical processing, and even library buildings unnecessary?