Monthly Archives: maj 2017

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU) ønsker at gentænke foreningens sekretariat. DFFU’s mangeårige sekretær, Hanne Dahl, har valgt at gå på pension med udgangen af juni. I den forbindelse bestræber DFFU’s bestyrelse sig på dels at sikre forsat opgaveløsning, men også at gentænke sekretariatsfunktionen. Formand Bertil F. Dorch udtaler: ”Vi ønsker at tilknytte en netværksskabende […]