Monthly Archives: september 2017

I forbindelse med årets generalforsamling i Dansk Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker skal der vælges nye bestyrelsesmedlemmer. Valggruppen – personlige medlemmer afholdes som fredsvalg, idet det opstillede antal kandidater svarer til det antal medlemmer, der skal vælges. Karin Englev, Roskilde Universitetsbibliotek og Louise Naomi Vetner, UC Nordjylland er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode, 2017-2019. […]