Monthly Archives: januar 2018

Pr 1. januar 2018 er Jan Erik Hansen tiltrådt som ny redaktør på REVY. Jan er ansat som informationsspecialist ved Det Kgl. Bibliotek, og er således solidt forankret i REVYs verden. Til daglig arbejder Jan ved Københavns Universitetsbibliotek og står for den brugerorienterede kommunikation, primært på web og sociale medier. Det er rigtig dejligt at […]