Monthly Archives: juli 2019

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker torsdag den 19. september 2019 kl. 15.00 på Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV. Dagsorden iflg. vedtægterne: Valg af dirigent Bestyrelsens organisatoriske beretning Regnskab Arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år Budget for det kommende kalenderår Indkomne forslag Forelæggelse af kontingentsatser […]

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers (DFFUs) bestyrelse igangsatte i forbindelse med årsmødet 2018 en strategiproces, som skal føre frem til en strategi for foreningens arbejde frem mod 2023. DFFU ser sig selv som en medspiller på området for læring og kompetenceudvikling og bestyrelsen har ønsket at sætte fokus på fremtidens FFU-bibliotekers services og de tilknyttede […]