Monthly Archives: september 2019

Den nye strategi for Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker blev præsenteret, drøftet og endeligt vedtaget på DFFU’s årsmøde den 19.-20. september i København. Strategien, er bl.a. baseret på det store analysearbejde, som foreningen satte i værk i første halvår af 2019 og som resulterede i den strategiske rapport Fremtidens Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker: Services og […]

Hermed offentliggøres den nye strategi for Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker. Strategien præsenteres og drøftes på DFFU’s årsmøde den 19.-20. september på Hotel Scandic Sydhavnen i København. Strategien er bl.a. baseret på det store analysearbejde, som foreningen satte i værk i første halvår af 2019. Dette analysearbejde resulterede i en strategisk rapport Fremtidens Fag-, Forsknings- […]