ARL-rapport om biblioteksservices relateret til forskningsdata

Forskning i dag er i højere grad end tidligere baseret på samarbejde på tværs af lande og institutioner. Nutidens forskning genererer og betjener sig af store mængder af data – elektroniske data, vel at mærke. Udenlandske forskningsfonde har i stigende grad fokus på tilgængeliggørelse af de data, som forskningen skaber. Dette i form af krav om data management planer i forbindelse med ansøgning om midler til forskningsprojekter. Alle disse forhold gør, at der findes et stadigt stigende behov for services centreret omkring forskernes data. Det kan være infrastruktur, vejledning om data management planer, metadata-standarder, datasøgning og –citationer, deltagelse i forskningsprojekter osv. Her har forskningsbibliotekerne en unik mulighed for at gøre sig gældende.

Men hvad er status på dette område? Hvem gør noget derude? ARL har lavet et studie, der undersøger medlemsinstitutionernes aktiviteter (eller manglende sådanne) nu og i fremtiden. Resultatet kan læses i ARL’s rapport. Der konkluderes bl.a. følgende:

· Et mindretal af ARL-medlemmerne tilbyder services i dag, men mellem 25 % og en tredjedel planlægger aktiviteter på området inden for de næste 2 år.
· Den oftest tilbudte service er web-guides til lokalisering af data
· Den oftest benyttede metode til at finde resurser til området lokalt er at re-allokere personale, hvilket accentuerer behovet for efteruddannelse inden for data management.

Der er mange flere interessante resultater at hente, så god læselyst.

Læs rapporten her: http://www.dfdf.dk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=123&Itemid=59

Af Asger V. Larsen (Det Kongelige Bibliotek / KUBIS)