Årsberetning fra KUBIS

KUBIS Årsberetning for 2011 er nu udkommet. Den omfatter hovedafsnit om Service, Ressourcer, Udvikling, Kvalitet, Organisation og det vigtigste nyt fra KUBIS-bibliotekerne.

Følgende fremgår af beretningen:

Service
Benyttelsen af bibliotekets videnressourcer har aldrig været højere: 11.039.307 benyttelsesenheder i 2011. Der sker løbende en markant forskydning fra trykte til digitale ressourcer.

Studiemiljøerne er særdeles velbesøgte – også her mere end nogensinde – med 1.509.510 fysiske besøg i 2011. Hertil kommer 1.520.533 virtuelle besøg på bibliotekernes hjemmesider.

De personlige vejledningsfunktioner benyttes livligt (min. 178.650 personlige servicekontakter i 2011, excl. udlån), og ca 1/4 af universitetets studerende har deltaget i bibliotekernes brugerundervisning.

Kvalitet
Brugerne er generelt tilfredse med service: 96% meget tilfredse eller tilfredse i 2011-brugerundersøgelsen.

Der udestår dog stadig kvalitetsproblemer, som biblioteket skal arbejde med, primært vedrørende driftsstabilitet for apparatur og udstyr i publikumsområderne, og brugbarheden af discovery-systemet (Rex/Primo).

Hele beretningen kan læses eller downloades fra rapportarkivet:

http://www.dfdf.dk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=46&Itemid=59