Årsmøde 2009 – Foreløbig deltagerliste

Deltagerliste pr. 30. juli 2009

Alice Nørhede Danmarks Farmaceutiske Bibliotek

Anette Schneider Danmarks Tekniske Informationscenter

Anita Bjerg Elleby DCISM Biblioteket

Anne Bagger Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek

Anne Mette Navntoft Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Anne-Marie Hybschmann SDUB Sønderborg

Annemette Digmann Innovation og forskning – Region Midtjylland

Annette G. Lorentzen IBC Bibliotek

Asger Væring Larsen Det Kongelige Bibliotek, VIVIKOM

Bertil Dorch Det Kongelige Bibliotek / Københavns Universitetsbibliotek

Birgitte Holm Petersen Sundhedsstyrelsen

Bo Öhrström Styrelsen for Bibliotek og Medier

Bodil Christensen Danmarks Biblioteksskole

Camilla Riis Petersen Danmarks Biblioteksskole

Christian Lauersen Københavns Hovedbibliotek

Christian B. Knudsen Det Kongelige Bibliotek

Claus Vesterager Pedersen Roskilde Universitetsbibliotek

Dicte Madsen Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Ditte Jessing Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek

Dorte Warberg Wittus Syddansk Universitetsbibliotek

Eli Greve Syddansk Universitetsbibliotek

Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek

Frede Mørch Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek

Gert Poulsen CBS Bibliotek

Gertrud Stougaard Thomsen Institut for Økonomi

Gitte Bruun Jensen DTU Danmarks Tekniske Informationscenter

Gitte Behrens Statsbiblioteket

Gorm Willemoes Jensen Inst. F. Statskundskab, Biblioteket

Hanne Dahl Danmarks Forskningsbiblioteksforening

Harald Wolbersen Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V.

Heddi Mortensen Dansk BiblioteksCenter

Helle Brink Statsbiblioteket

Henriette Fog Det Kongelige Bibliotek / KUBIS

Ingbritt Butina KB/KUBIS

Jakob Nedergaard Mortensen Styrelsen for Bibliotek og Medier / DEFF

Jannie Friis Kristensen Innovation Lab A/S

Jens Bennedsen Danmarks Pædagogiske Bibliotek

Jette Spøer Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Jette Meelby Hillerød Hospital, Sundhedsvidenskabeligt Bibliotek

Jette Bohn Æstetikbiblioteket

Johnny Roj-Larsen Bibliotekarforbundet

Karen Harbo ASB Bibliotek

Karen Prehn Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Kent Gottschalk-Hansen Danmarks Kunstbibliotek

Kira Stine Hansen Københavns Universitetsbibliotek, Det Kongelige Bibliotek

Kirsten Nielsen AU-HIHB

Kirsten Westh HK-Kommunal

Kirsten Lindbæk Knudsen VIA University College. Biblioteket. Campus Horsens

Kirsten Bertelsen GESAMTKUNSTWERK

Knud Høgsberg Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek

Lene Møller Trap Det Kongelige Bibliotek KUBIS/KB

Lis Nielsen Det Kongelige Bibliotek / Københavns Universitetsbibliotek

Lisbet Clementsen Danmarks Biblioteksskole

Lisbeth Rasmusssen Danmarks Biblioteksskole

Lisbeth Raahauge Karlsson IT-Biblioteket Katrinebjerg

Lise Marie Kofod Kunstakademiets Konservatorskole

Liv Bjerge Laursen CBS Bibliotek

Lone Jensen ASB Bibliotek

Lou Næraa Statsbiblioteket

Maia Lunn Vonsbæk Biblioteket – Arkitektskolen Aarhus

Marie Frederiksen Danmarks Pædagogiske Bibliotek

Mark René Røge KB/KUBIS

Melissa Wieser Det Natur- og Sundhedsvidenskabelig Fakultetsbibliotek

Mette Ahlers Marino Institut for Statskundskab

Mette Dahl Hansen Det Kongelige Bibliotek; Det Humanistiske Fakultetsbiblioyrk

Michael Strandbech Studerende

Michael Cotta Schønberg Det Kongelige Bibliotek / Københavns Universitetsbibliotek

Michel Steen-Hansen Danmarks Biblioteksforening

Mogens Brabrand Jensen Dansk BiblioteksCenter

Musse Magnussen Svarre Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

Niels-Henrik Gylstorff Aalborg Universitetsbibliotek

Nini Jensby Nielsen Det Teologiske Fakultet – Biblioteket

Ole Holm Det Kongelige Bibliotek

Ove Jensen Danmarks Pædagogiske Bibliotek

Patrick Kragelund Danmarks Kunstbibliotek

Per Steen Hansen VIA Bibliotekerne

Pernille Drost Bibliotekarforbundet

Ragnheidur Mosesdottir Nordisk Forskningsinstitut, København Universitet

Sanne Fjord Jensen Bibliotek for Matematiske Fag

Simon Bering Papousek Forsvarsakademiet

Simone Schipp von Branitz Nielsen Institut for Psykologi

Steen Søndergaard Danmarks Kunstbibliotek

Susanne Weimann Det Administrative Bibliotek

Susanne Dalsgaard Krag Det Samfundsfaglige Fakultetsbibliotek

Thea M. Drachen KUBIS/KB

Thomas Kaarsted Syddansk Universitetsbibliotek

Thomas Ryberg Institut for Kommunikaiton, Aalborg Universitet

Tina Pipa Det Kongelige Bibliotek / Københavns Universitetsbibliotek

Tonny Skovgård Jensen Statsbiblioteket

Tove Schmidt UC Vest Biblioteket

Tove Bang ASB Bibliotek

Ulla Thorborg Bibliotekarforbundet

Vagn Ytte Danmarks Biblioteksforening

Vibeke Ring Københavns Universitet, Økonomisk Institut