Bliv medlem

Læs også

Medlemsskab af GAEB:

Som medlemmer kan optages biblioteker på gymnasier, erhvervsakademier og erhvervsskoler i Danmark, fra samtlige ungdomsuddannelser inkl. VUC’ere og SOSU-skoler.

Både biblioteker, der betjenes af faguddannede bibliotekarer og biblioteker med anden biblioteksbetjening kan optages som medlemmer.
Foreningen optager gerne (betalende) gæstemedlemmer, dog har de ikke stemmeret, og kan ikke vælges til bestyrelsen.

Medlemskabet gælder for et kalenderår. Kontingentet forfalder senest én måned efter indmeldelse. Efterfølgende år forfalder kontingentet inden udgangen af første kvartal.
Pris for medlemsskab er: DKK 500,- om året (fra 01.01.2019).
For medlemsskab kontakt vores kasserer:

Bjarne Skibbild Christensen (kasserer@gaeb.dk)

Nordfyns Gymnasium,

GAEB, v. Kasserer: Bjarne Skibbild Christensen,

Højagervej 25,

5471 Søndersø

CVR NR: 29941408