Beregningstung humaniora og samfundsvidenskab – hvad bør biblioteket gøre?

CLIR udgav i sidste måned (juni 2012) rapporten ”One Culture. Computationally Intensive Research in the Humanities and Social Sciences”. CLIR er Council on Library and Information Resources, en uafhængig, nonprofit-organisation, der ønsker at styrker forskning, undervisning og læringsmiljøer i samarbejde med biblioteker, kulturelle institutioner og videregående uddannelse.

CLIR-rapporten er baseret på to års arbejde med omfattende interviews og besøg-på-stedet med forskere, der er involveret i internationale forskningssamarbejder med beregningsmæssige analyse af store datamængder. De udvalgte forskere er de første modtagere af tilskud gennem programmet “Digging into Data”, ledet af NEH, som et samarbejde med JISC i England, SSHRC i Canada, og NSF var med til at finansiere de første otte initiativer. Rapporten introducerer de otte forskningsprojekter, og diskuterer betydningen af disse ‘cases’, som modeller for fremtidige forskning.

 Rapporten har følgende anbefalinger specifikt til forskningsbiblioteker:

 – at rekruttere og udvikle medarbejdere, der er parat til at engagere sig som aktive partnere mht. beregningstunge forskningsinitiativer, især ved at tilbyde ekspertise inden for data management, data-analyse, eller ledelse af samarbejdsprojekter på området.

– at rekruttere og udvikle medarbejdere, der er i stand til at bidrage til vurdering af nye former for online-forskning.

– at tilbyde rådgivningstjenester til forskere, der hjælper dem med at styre, vedligeholde – og hvis det er formålstjenligt – at overføre ansvaret for værdifulde forskningsdata til bibliotekets arkiver.

– at tilbyd rådgivningstjenester til forskere, der hjælper dem til at identificere passende  publiceringskanaler, til nye former for forskning.

– at fremme tværfagligt engagement blandt forskere og studerende på biblioteket, såsom offentlige programmer eller workshops, der er relateret til data-intensive forskningsværktøjer.

– at etablere partnerskaber med andre institutioner, for at fremme den langsigtede bevaring af og adgang til videnskabelige publikationer og de digitale data, de er afhængige af.

Læs eller download rapporten fra rapportarkivet