Bestyrelsesvalg til Forum for Registrering 2014

 

Bestyrelsesvalg til Forum for Registrering 2014

Det er nu tid til valg til bestyrelsen for Forum for Registrering.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Margit Sørensen Helbo, Statsbiblioteket

Jacob Bøgh Kristoffersen, Syddansk Universitetsbibliotek

Bodil Dalgaard-Møller, DBC (Suppleant)

Bestyrelsen består desuden af:

Mette Bøj Brodersen, AU Library, Campus Emdrup

Nikolaj Kjær Jensen, Copenhagen Business School Library

Henrik Tang, Det Kongelige Bibliotek, KUBIS

Kandidat forslag skal være undertegnede i hænde senest: 31. oktober 2014

Hvis flere kandidater melder sig, udsendes der valgmateriale straks efter fristens udløb. Hvis du ikke ønsker at melde dig i denne omgang, men godt kunne være interesseret i en bestyrelsespost på sigt, hører vi meget gerne fra dig.

Bestyrelsen arbejder med at

  • Følge den nationale og internationale udvikling af standarder og metoder, der er relevante for registrering, dvs. frembringelse, indsamling, bearbejdelse og præsentation af biblioteksrelevante data.
  • Være med til at præge udviklingen på området via deltagelse i høringer, arbejdsgrupper og projekter.
  • Formidle informationer om registreringsspørgsmål og –emner i videste forstand.
  • Tilrettelægge møder og uddannelsesaktiviteter i DFFU’s regi og følge op på sådanne arrangementer.

Bestyrelsen mødes normalt 4 gange om året, og værtskabet går på skift mellem medlemmerne. Møderne giver en fin lejlighed til at mødes med fagfæller, netværke og få et førstehåndsindtryk af, hvad der foregår på søsterinstitutioner andre steder i landet.

Ønsker du at vide mere om bestyrelsesarbejde, er du velkommen til at kontakte mig på e-mailadressen msh@statsbiblioteket.dk eller søge information på http://www.dfdf.dk/

På vegne af Forum for Registrerings bestyrelse

Med venlig hilsen

Margit Sørensen Helbo

Margit Sørensen Helbo

Bibliotekar

DIREKTE 8946 2044

MOBIL 2552 0902

SB_LOGO_DK_POS_SORT

VICTOR ALBECKS VEJ 1

8000 AARHUS C

CVR/SE 1010 0682 – EAN 5798000791084