REVY: januar-februar 2011

Nyt nummer af tidsskriftet for Danmarks Forskningsbiblioteksforening: Her kan du bl.a. læse om:

  • Kvalitetsvurdering af databaser
  • Forskningsbibliotekerne i DBCs årlige brugerundersøgelse af bibliotek.dk
  • Nye indsatsområder for forskningsbibliotekerne
  • Danske biblioteker & WorldCat
  • Håndtering af forskningsdata i Australien
  • Evaluering af værktøjer til integreret søgning

 

Q&A er med videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen om hendes holdning til Open Access i Danmark.

Fra baglinjen giver direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier, Jens Thorhauge, sin tolkning af DEFFs vision og nye strategi.

Billedreportagen handler om biblioteket som udstillingsobjekt fra den aktuelle udstilling på Kunstindustrimuseet.

Læs REVY på: http://www.dfrevy.dk