Britisk undersøgelse af Ph.D.studerendes informationsadfærd

For nylig blev en “europæisk” (Oslo, København, Wien) undersøgelse afsluttet, jvf. tidligere DF-nyhed. Nu foreligger der også en interimsrapport om en britisk undersøgelse udført af British Library og JISC.
Undersøgelsen viser, at unge forskere i meget høj grad anvender ”åbne”/gratis web-teknologier, men som passive brugere. I deres benyttelse af disse teknologier bliver de mest inspireret af deres venner og kolleger, mindre af deres vejleder eller af bibliotekspersonalet.