Brug af e-bøger online og offline

Statsbiblioteket og bibliotekerne på Aarhus Universitet (AUL) har undersøgt Brugen af e-bøger online og offline på PC og mobile enheder og udarbejdet en rapport herom.

Hovedkonklusionerne af undersøgelsen er følgende:

1) E-bøgerne virker – men er de konkurrencedygtige

2) E-bogen udfordrer forestillingen om bibliotekets samlinger

3) Fagligheden prioriteres højest ved indkøb af e-bøger

4) Forskellige egenskaber ved e-bøger

5) Manglende adoption kan skyldes andre ting end e-bøgerne selv

Læs eller download rapporten fra rapportarkivet