Citationer til forskningsdata: Ny rapport

Af Asger Væring Larsen (Det Kongelige Bibliotek / KUBIS)

Der er en ny ODE-rapport på gaden, om best practice på området “citation af forskningsdata”, og om resultaterne fra en undersøgelse af hvordan forskningsbibliotekernes nye roller på området kan og bør udvikles. ODE står for “Opportunities for Data Exchange”.

Rapporten konkluderer bl.a. at forskningsbibliotekerne betragter deres rolle på området forskningsdata som ny og vigtig. Selvom aktivitetsniveauet stadig er lavt, er mange biblioteker ivrige efter at tilbyde services både omkring data management, arkivering og forvaltning med også hjælp til at søge og finde data for forskerne. Mange forskere ser ikke ud til at være opmærksomme på værdien og fordelene ved data citation. Der er et hul, som kunne udfyldes af biblioteker, som fortalere for datadeling, brug af fagspecifikke repositories, og best practice for data citation.

Link til rapporten:

http://www.alliancepermanentaccess.org/index.php/community/current-projects/ode/outputs/