Credo-rapport om studerendes informationskompetence

Credo (Boston) er et firma, som har specialiseret sig i at levere informationskompetenceløsning, bl.a. til biblioteker.

Firmaet har for nylig udgivet en rapport om informationskompetencer hos over 1.500 studerende fra mere end 400 institutioner verden over.

Rapporten kan fås gratis her. http://corp.credoreference.com/about-credo/research.html

 Blandt de vigtigste resultater af undersøgelsen var følgende:

  •  74% af de studerende prioriterede informationsressourcernes “troværdighed” højest, men lagde i øvrigt ikke særlig vægt på peer review
  • Ca. 80% af de studerende syntes at de var kvalificerede til at foretage informationssøgning og –bearbejdning (research), men kun 16% følte sig velkvalificerede
  • Skønt mange studerende ved, at deres bibliotek giver adgang til et stort antal informationsressourcer , bruger  69% af de studerende jævnligt eller altid ressourcer fundet på webben, når de skal finde informationsressourcer

“The students’ answers were quite revealing,” said Mike Sweet, Credo’s CEO.  “All of the questions were submitted by librarians and many addressed themes that other information skills studies have attempted to address. By layering librarian-suggested questions with pedagogical theories related to assessment, we were able to see exactly where students fall short in the application of information skills. We hope that these results empower librarians to help students in this key area of need.”

“Information literacy skills are essential for successfully articulating college assignments and even more critical to effective civic and workforce participation,” commented Dr. McKiel. “The survey provides a window into student values, perceptions and uses of information resources, which includes how they find out about resources, and where they go for help. The survey results are particularly relevant to the provision of instruction to improve student understanding of and skill in accessing and using information resources.”