Deling og forvaltning af digitale forskningsdata

Den meget  betydningsfulde og indflydelsesrige amerikanske organisation, National Science Foundation, har udsendt en rapport om: Digital Research Data Sharing and Management (December 2011). Rapporten er udarbejdet af Task Force on Data Policies under National Science Board.

Rapporten omfatterdels et kapitel om Hovedudfordringer og dels et kapitel med Anbefalinger.

Blandt anbefalingerne er:

At kræve, at modtagerne af forskningsbevillinger gør både data, metoder og teknikker anvendt til at skabe og analysere deres data tilgængelige for andre med henblik på at bygge videre på og verificere figurer, tabeller, resultater og konklusioner, der bringes i peer-reviewede publikationer

  • At fremme bæredygtig forvaltning af forskningsdata ved at stimulere udvikling og implementering af infrastruktur til at dele forskningsdata samt af forretningsmodeller, der omfatter både forskningsgrupper, forskningsinstitutioner og forskningsbevillinger

Læs eller download rapporten fra rapportarkivet