DF’s ebogsbarometer 2012

DFs forum for e-ressourcer har gennemført en undersøgelse af status for e-bøger på FFU-bibliotekerne i Danmark.

Undersøgelsen viste, ikke overraskende, store forskelle på den ret heterogene gruppe. Den overordnede tendens er dog meget tydelig: Bibliotekernes anskaffelse af e-bøger er over det seneste år eksploderet, uanset om der kigges på økonomi eller antallet af titler. Det væsentligste punkt hvor markedet ikke understøtter bibliotekernes ambitioner, er på lærebogsområdet. Kun et meget begrænset antal lærebøger er tilgængelige i digitalt format, og da til priser der er så høje, at det i sig selv begrænser bibliotekernes udbud. Brugerdreven anskaffelse af e-bøger har fået sit gennembrud. De biblioteker der arbejder med modellen, har 4-5-doblet den brugerdrevne anskaffelse inden for det seneste år.
Læs rapporten her
Af Christian B. Knudsen (KUBIS).