Finch-rapporten om Open Access: Er Open Access-publicering vejen frem for Storbritannien?

Den 18. juni offentliggjordes den såkaldte Finch-rapport, fra en engelsk arbejdsgruppe under forsæde af Dame Janet Finch. I rapporten anbefales en handlingsplan, der skal gøre det muligt for flere mennesker at læse og bruge de publikationer, der udspringer af Storbritanniens forskningsaktiviteter. Det er antagelsen, at mere effektiv formidling af forskningsresultater vil bibringe fordele for offentligheden og for økonomiske vækst.

Baggrundet for rapporten er, at internettet allerede har bidraget med bedre adgang til forskningsresultater – for det akademiske fællesskab. Men det fulde udbytte af de digitale og online mulighed mangler at blive realiseret, især for erhvervslivet og den brede offentlighed. Rapporten anbefaler handlinger (i Storbritannien), der vil medvirke til at fremme mere effektiv og umiddelbar adgang, men anerkender samtidig, at forskning og publikationer er internationale af natur. Rapporten forudser, at flere forskellige kanaler til formidling af forskningsresultater vil blive stadigt vigtigere i de kommende år, og anbefaler en klar politik for Storbritannien, der skal understøtte Open Access-publicering.

Anbefalingerne:

Rapportens opfattelse er, at Storbritannien bør aktivt omfavne overgangen til Open Access, og fremskynde processen på en velovervejet måde, der både fremmer innovation og andre værdifulde aspekter af videnskabelig kommunikation. Selve processen vil være kompleks.

–     En klar politisk retning bør fastsættes mod støtte til offentliggørelse gennem Open Access-tidsskrifter eller hybride tidsskrifter, der finansieres af forlagene, som det vigtigste middel til offentliggørelse af forskning, især når det er offentligt finansieret

–     Forskningsrådene og andre offentlige organer, der støtte forskning i Storbritannien skal  skabe mere effektive og fleksible ordninger for at imødekomme omkostningerne ved publicering gennem Open Access-tidsskrifter og hybride tidsskrifter.

–     Støtte til Open Access-publicering bør ledsages af politikker mht. at minimere begrænsningerne af rettigheder ift. brug og genbrug, og på evnen til at bruge de nyeste værktøjer og tjenester, til at organisere og manipulere tekst og andet indhold.

–     I løbet af overgangen til Open Access-publicering verden over, skal midler findes ved at udvide og rationalisere de nuværende licenser, til at omfatte samtlige institutioner i de pågældende sektorer.

–     De igangværende drøftelser om, hvordan man gennemfører walk-in-adgang til ​tidsskrifter, der leveres i folkebibliotekerne, følges nøje med Open Access-briller.

–     Repræsentative organer for de vigtigste sektorer, herunder den centrale og lokale offentlige administration, frivillige organisationer og virksomheder, bør arbejde sammen med forlagene, videnskabelige foreninger, biblioteker og andre med relevant ekspertise, for at overveje hvordan relevante licenser kan finansieres.

–     Fremtidige drøftelser og forhandlinger, mellem universiteter og udgivere (herunder videnskabelige selskaber), om priserne på Big Deals og andre abonnementer, bør tage hensyn til de økonomiske konsekvenser af overgangen til Open Access-tidsskrifter og hybride tidsskrifter, udvidelser til licenser, og de deraf følgende ændringer i indtægter for forlagene

–     Universiteter, forskningsråd, forlag og det videnskabelige samfund bør fortsat samarbejde, om at fremme Open Access til videnskabelige monografier

–     Infrastrukturen for emnearkiver og institutionelle repositories bør udvikles, så disse arkiver spille en værdifuld rolle, som supplement til formel udgivelse, især mht. at give adgang til forskningsdata og grå litteratur, og mht. digital bevaring.

–     Forskningsrådsbegrænsninger på ​​embargoperioder, og andre eventuelle restriktioner ift. Open Access, bør overvejes, for at undgå unødig risiko for visse typer af tidsskrifter.

Det bemærkes, at Finch-rapporten lægger relativt stor vægt på publicering i Open Access-tidsskrifter (og hybride tidsskrifter), og en del mindre vægt på åbne arkiver (såkaldt grøn Open Access). Dermed antager Finch-rapporten for Storbritannien en grundlæggende anden vinkel på Open Access, end majoriteten af fortalerne for Open Access i den danske debat, og end de synspunkter, der er udgangspunktet for eksisterende danske Open Access-politikker fra forskningsråd og universiteter: Nemlig, selv-arkivering i institutionelle repositories og frie emnearkiver.

Læs eller download rapporten fra rapportarkivet

Link til summary: http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-executive-summary-FINAL-VERSION.pdf