FORA | FORFRA: NEDLAGT pr. 1.1.2022

FORFRA – FORum for Fjernlån, Reference og Accession – OBS: NEDLAGT pr. 1.1.2022.

FORFRA består af medlemmer af DFFU, der har interesse i fjernlånsarbejdet og i sammenhængen mellem fjernlån, reference og accession.
Vi arbejder først og fremmest med fjernlån. I de senere år har vi erfaret, at flere og flere emner presser sig på i fjernlånsarbejdet – herunder ikke mindst referencearbejdet, men også problematikken omkring fjernlån kontra accession. Aktuelt kan det være hurtigere at købe et materiale i stedet for at fjernlåne det. I dag er det de færreste biblioteksansatte, som kun sidder med fjernlån og ved at udvide begrebet fjernlån til også at omfatte reference og accession, håber vi at kunne få etableret et bredere samarbejde kolleger og biblioteker i mellem.

FORFRA skal fungere som samlingspunkt for:
• debat om og engagement i fjernlånsspørgsmål
• erfaringsudveksling og som formidlingsorgan og inspiration for alle, der arbejder med fjernlån – både ved egne samt andre nationale og internationale arrangementer og konferencer.

FORFRAs opgaver er at:
• følge den nationale og internationale udvikling inden for fjernlånsarbejdet
• deltage i arbejdsgrupper og projekter om fjernlånsspørgsmål
• deltage i og udvikle samarbejdet mellem de nordiske søsterorganisationer om fjernlånsspørgsmål. Herunder fælles møde- og konferenceaktiviteter
• varetage tilrettelægning og afholdelse af arrangementer om fjernlån

Arrangementer:
Det tilstræbes, at der afholdes en national fjernlånskonference hvert andet år. Konferencens primære formål er at fungere som “mødestedet” for fjernlånsinteresserede.

Det tilstræbes yderligere, at der afholdes en temadag i de år, hvor der ikke afholdes konference.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 4-6 personer, som er på valg hvert andet år. Medlemmerne repræsenterer så vidt muligt forskellige landsdele og institutioner under DFFU. Forummet er i princippet selvsupplerende, og der gennemføres ikke nødvendigvis valghandlinger. Der gøres opmærksom på evt. valg via Forskbib-listen. Du er altid velkommen til at kontakte formanden, hvis du har interesse i bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen mødes 4-5 gange årligt, dog oftere ved afholdelse af konference eller temadag.

Formanden er kontaktperson til omverdenen.
Sekretæropgaven og mødested går på skift i bestyrelsen, idet møderne holdes på skift hos bestyrelsesmedlemmerne.
Mødeindkaldelse og dagsorden udsendes af det medlem, der faciliteter mødet, senest en uge før. Mødefacilitatoren er mødeleder.
Referat tages af næste mødefacilitator og sendes til bestyrelsens medlemmer kort efter afholdt møde.

Revideret februar 2018

Bestyrelse

Diana Nauntofte (formand)

Det Kgl. Bibliotek - Aarhus | | dln@kb.dk

Thurid Petersen

Det Kgl. Bibliotek - København | | thp@kb.dk

Lene K. Hove

Aalborg Universitetsbibliotek | | lkh@aub.aau.dk

Nanna Agergaard

DBC | | nla@dbc.dk

Trine Nedergaard Jensen

VIA Biblioteker, Campus Aarhus N | | trje@via.dk

Bente Krogh Hansen

Syddansk Universitetsbibliotek | | bkh@bib.sdu.dk

Arrangementer og kurser

Nyhedsfeed for fora