Forskernes informations workflow

Som et led i at opnå viden om de fremtidige forskeres informations workflow har universitetsbibliotekerne i Wien, Oslo og København gennemført en spørgeskemaundersøgelse af informationsadfærden hos Ph.D-studerende ved disse universiteter. Ca. 4500 ph.d. studerende er omfattet af undersøgelsen, og der er gennemført dybdeinterviews med 20 Ph.d. studerende.
Projektet er nu færdigt og den endelige rapport leveret; rapporten er på 34 sider med et separat 250-siders appendix.
Enkelte af de vigtiste resultater

De ph.d. studerendes informations håndterings vaner i høj grad er etablerede før de bliver ph.d. studerende (så kurser for studerende tidligere i studiet gør stor nytte!). Men af dem vi ikke har “ramt” før de blev ph.d. studerende er det de færreste der henvender sig til biblioteket for at få hjælp.

De ph.d. studerende udbeder sig korte, koncise, specifikke, og ikke generelle kurser indenfor søgning, brug af specifikke databaser og reference håndterings programmer. Disse kurser skal helst falde når det passer den ph.d. studerende, men i hvert fald i starten af ph.d. forløbet. Et problem her er at mange af de services vi allerede tilbyder, er de ph.d. studerende slet ikke klar over findes. Så vores markedsføring skal ændres.

Et generelt problem: de ph.d. studerende beklager er at bibliotekets online profil ikke er brugervenlig og intuitiv.

Vi er med andre ord som universitetsbibliotek på banen med hjælp til selvhjælp, men vores markedsføring kunne være bedre.

Download rapport og appendix i rapportarkivet
{jcomments on}