Fredsvalg til DFFU’s bestyrelse

Information om valg af bestyrelsesmedlemmer til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker på generalforsamlingen torsdag 22. september 2016

Valg af formand afholdes som fredsvalg, idet der er opstillet én kandidat.

Bertil Dorch, Syddansk Universitetsbibliotek, er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode, 2016-2018

Valggruppen – personlige medlemmer afholdes som fredsvalg, idet det opstillede antal kandidater svarer til det antal medlemmer, der skal vælges.

Eli Greve, Syddansk Universitetsbibliotek og Lene Wendelboe, Det Kongelige Bibliotek / Københavns Universitetsbibliotek, er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode, 2016-2018.

Valggruppen – institutionelle medlemmer afholdes som fredsvalg, idet det opstillede antal kandidater svarer til det antal medlemmer, der skal vælges.

Lise Møller Eriksson, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Bertil Dorch, (formand), Syddansk Universitetsbibliotek er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode, 2016-2018.

I ingen af valggrupperne vil der være valgt suppleanter i den kommende valgperiode.

Med venlig hilsen
Bertil Dorch
Formand