Fremtidens forskningsbibliotek eller Spotify-tjeneste? Ny rapport fra arbejdsgruppe under FFU.

“Er alle forskningsbiblioteker lukket om 10 år og deres services erstattet af et Spotify-lignende arrangement, der sælger dokumentation til en billig penge på samme måde som Spotify sælger musik?”

Dette er det provokerende spørgsmål, som indledningsvis stilles i rapporten fra DFs arbejdsgruppe vedr. FFU-bibliotekernes fremtid, “Fremtidens forskningsbibliotek”.

Den højt kvalificerede arbejdsgruppe bestod af de for mange kendte navne: Kirsten Bisgaard, Lilian Madsen, Maj Rosenstand, Kirsten Krogh Kruuse, Tove Faber Frandsen (Videncentret, Odense Universitetshospital), Christian Lauersen, Peter Flodin og Claus Vesterager Pedersen.

I rapporten opstiller arbejdsgruppen et antal trends og afledte scenarier, fx at

– IKT-systemer fortsat vil blive billigere og allestedsnærværende, således at tid og sted i endnu højere grad end i dag, bliver ligegyldige.

– søgning og navigation på nettet bliver optimeret i en sådan grad, at der ikke umiddelbar vil være et synligt behov for bibliotekernes mellemkonst.

De identificerede trends leder til en række spørgsmål, som bør debatteres i forskningsbibliotekerne:

1) Hvad er de vigtigste arbejdsopgaver i et FFU-bibliotek om 10 år?

2) I hvor høj grad skal FFU-bibliotekerne påtage sig nye og ikke ”traditionelle” biblioteksmæssige opgaver?

3) Giver det mening fortsat at operere med begrebet ”bibliotek”, i traditionel forstand, i fremtiden?

Læs rapporten i vores rapportarkiv, her på sitet:

http://www.dfdf.dk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=100&Itemid=59