Guidelines for Instruction Programs in Academic Libraries

ACRL (Association for College and Research Libraries) har udsendt et sæt af guidelines for brugerundervisning I forskningsbiblioteker. De omfatter dels Programdesign (målsætning, indhold, undervisningsformer, undervisningsstruktur, evaluering) og Støttefunktioner.

De afspejler en amerikansk baggrund, men er ganske anvendelige også i dansk sammenhæng.

Læs eller download rapporten fra rapportarkivet