Humanisternes informationsadfærd

RIN (Research Informaion Network) har netop udsendt en rapport: Reinventing Research? Information Practices in the humanities. April 2011. Hovedkonklusionerne er følgende:

1) Humanioraforskere har brug for at blive undervist af specialister i anvendelsen af nye redskaber og service, der letter deres forskning
2) Forskerne er tilbageholdende med at anvende digitale ressourcer, der er ukomplette eller højselektive
3) Forskeres indsats med at skabe online ressourcer til humanistisk forskning er stærktarbejdskrævende men ikke meriterende
4) Humanioraforskere har ikke samme behov for at dele deres data med andre forskere som f.eks. naturvidenskabelige forskere
5) Vurderingen af digitale ressourcer hæmmes af at der ikke er fælles citeringsstandarder
Læs eller download rapporten fra rapportarkivet