Humanistforsker om iPads og e-bøger

En forsker ved Saxo-instituttet (historie mm) ved Københavns Universitet, Dorthe Gert Simonsen, har i en et-årsperiode haft en iPad fra Københavns Universitetsbibliotek til rådighed med henblik på at kunne vurdere iPad som arbejdsredskab for humanistiske forskere.

Hun har nu udarbejdet en rapport om herom og givet tilladelse til, at den må udbredes inden for biblioteksmiljøet, hvilket sker hermed.

Rapportens konklusion er ret positiv med henblik på anvendelse af iPad som forskerredskab incl. til læsning af e-litteratur, hvad der er interessant ikke mindst fordi vi i bibliotekerne ofte hører om humanisters tilbageholdenhed i.f.t. e-bøger.

Dorthe G. Simonsen har nu fået sin egen iPad! – og Det Humanistiske Fakultet hatr iøvrigt anskaffet et pænt stort antal af slagsen og stillet dem til rådighed for forskerne. 

Rapporten kan læses eller downloades fra DF’s rapportarkiv