KB/KUBIS-innovationstur 2011

Det Kongelige Bibliotek/KUBIS’ årlige studietur gik i år til London. Fra deltagernes rapport plukkes her résumé og idekatalog.

Resumé

Vi var en bredt sammensat gruppe på 11 deltagere fra mange grene af KB/KUBIS, der tog på innovationstur til London i efteråret 2011. Vi diskuterede og reflekterede over vore forskellige verdener og stillede spørgsmål til, hvilke erfaringer fra verden udenfor KB/KUBIS, som vi kan videregive og bruge i vores arbejde.

På British Library blev vi klogere på og diskuterede bl.a. forretningsmodeller for og organisatorisk forankring af digitaliseringsprojekter af kulturarven, om begge institutioners erfaringer med Primo og om katalogisering af forskningsdata.

 

På Royal College of Music fik vi udvidet horisonten mht. hvordan et æstetisk fags praksis og videnskabelige teori kan give gensidig, frugtbar næring til hinanden på en måde, som er nærmest ukendt i Danmark.

Vi besøgte tillige JISC (Joint Information Systems Committee), der bedst kan sammenlignes med en blanding af UNI-C og DEFF, og som understøtter universiteter og andre højere læreanstalter i Storbritannien i innovativ anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi. Særdeles inspirerende for os alle – og omvendt var der fra JISC’s side stor interesse for KB’s digitaliseringsprojekter.

I det nytænkende kontorfællesskab The Hub, fik vi indsigt i en ny og anderledes form for arbejds- og forretningsfællesskab fysisk såvel som virtuelt. Skønt gennemkommercielt kan dele af konceptet absolut være til inspiration i en fremtidig nytænkning af studiemiljø på KB/KUBIS bibliotekerne.

Også det navnkundige Bodleian Library i Oxford besøgte vi: På trods af de håbløst forældede rammer kæmpede personalet bravt for at drive et moderne universitetsbibliotek for studerende og forskere – med de begrænsninger, der ligger i bygninger med mere end 400 år på bagen!

Idekatalog

Konkret vil vi pege på følgende ideer til nye tiltag:

– At KB/KUBIS eventuelt engagerer sig mere i den generelle uddannelse af vore brugere (de studerende) i digitale kompetencer, jfr. f.eks. JISC’s arbejde hermed.

– Udarbejdelse i KUBIS-regi af en samlet strategi for sociale medier (i stedet for de p.t. talrige profiler på f.eks. Facebook fra de forskellige dele af området)

– En højere grad af intervention og opsøgende arbejde fra informationsspecialisternes side overfor de studerende.

– Etablering af gruppearbejdsrum og samarbejdsfaciliteter til vore brugere/studerende, gerne med inspiration fra The Hub, dvs. bemandet med en facilitator, der i vort tilfælde kunne være en informationsspecialist.

– Etablering af – blot nogle få – projektrum/gruppearbejdsrum til KB/KUBIS’ egne medarbejdere.

– At fagligt personale foretager en screening af ”Absalon” (KUs lektionskatalog) for aktuelle kurser, således at KB/KUBIS står klar med relevant vejledning, når de studerende – ofte en bloc henvender sig.

– Mere opsøgende arbejde overfor de studerende på KU mhp. at henlede opmærksomheden på KB/KUBIS ressourcer, f.eks.

– Gennemgå udbudte kurser mhp. at fremfinde relevant, digitaliseret materiale og reklamere for det

– Eventuelt profilere materialet vha. links fra ”Absalon”

– Brug af KBs nye Facebook-profil til at fremvise digitaliseret materiale, sådan som også British Library gør det på sin Facebook-profil

– At Nationalbibliotekets klenodier i højere grad synliggøres – naturligvis under skyldig hensyntagen til bevaringssituationen.

Mere overordnet vil vi anbefale, at KB/KUBIS tager ved lære på følgende punkter:

– At vi i højere grad undersøger, hvad brugerne ønsker, inden vi igangsætter dette eller hint projekt – er der overhovedet et publikum? – eller er det blot noget, vi forestiller os? Det kunne også ske ved at iværksætte pilotprojekter, som evalueres for benyttelsesgrad og brugerrespons (ganske tankevækkende støtter JISC kun projekter, hvortil der kan dokumenteres et konkret behov).

– At vi meget oftere iværksætter projekter iterativt – dvs. med et mindre pilotprojekt, hvor faldgruberne opdages og rettes, inden vi kører løs for alvor. Dette er et fast, og efter vores mening nyttigt, princip på British Library

– At vi ved projekter gør os fuldstændig klart, hvad succeskriteriet er: Gør vi det for at 10, 50 eller 100 brugere skal få gavn af det – eller for at bevare kulturarven? – og er der nogen, der har ønsker om den konkrete udvikling? – eller er det blot noget, vi forestiller os?

– At vi arbejder målrettet hen i mod en frugtbar og velfunderet projektkultur i hele organisationen.

Endelig vil vi gøre opmærksom på – ifm. anlæggelsen af den kommende Diamantinformation – at det evt. kunne være nyttigt at lade sig inspirere af sortimentet i museumsbutikken i British Library.

Læs eller download hele rapporten fra rapportarkivet