KB/KUBIS tegner medlemskab af det nye OCLC Research Library Partnership program

KB/KUBIS har tegnet medlemskab af det nye OCLC Research Library Partnership program, og som følge heraf er der åbnet mulighed for medlemskab af SHARES samarbejdet (inkluderet i den årlige medlemsafgift for RLP). Vi har tilmeldt os for at få de fordele som medlemskab af SHARES vil give os. Disse er kort fortalt:
 
       Adgang til at indlåne fra de øvrige SHARES medlemsbiblioteker til en aftalt pris der normalt er lavere end disse bibliotekers sædvanlige pris for denne service (aftalt pris er pt $10 for artikelkopier, $10 for boglån indenfor samme kontinent, $30 for boglån udenfor eget kontinent)
          Adgang til at indlåne (evt. som kopi) materiale som normalt ikke er tilgængeligt for fjernlån
          Der gives prioritet til SHARES bestillinger som sikrer os hurtig levering
          KU ansatte og studerende vil have adgang til at benytte alle SHARES medlemsbiblioteker ved personligt fremmøde. Da biblioteksadgang i udlandet ofte er begrænset til brugere fra eget universitet, kan dette være en stor fordel for vore ansatte og studerende.
 
Vi yder så modsvarende samme service til de øvrige medlemmer.
 
Der kan findes fyldestgørende information her: http://www.oclc.org/research/activities/shares/default.htm
 
(KB/KUBIS er endnu ikke kommet på, men er medlem pr. 5. juli 2011)