Kompetencemåling i fag- og forskningsbibliotekerne

DAMVAD har i sommeren 2013 gennemført en kompetenceafdækning blandt danske fag- og forskningsbibliotekers ledere og medarbejdere.

Formålet med afdækningen var at få indsigt i biblioteksenhedernes med at servicere det, rapporten betegner som erhversorienterede brugere – dvs. virksomheder og erhversaktører. 


Rapporten er udarbejdet af DAMVAD for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)