Kompetenceudvikling og forskerservice

RLUK  har offentliggjort en omfattende og vægtig rapport, Reskilling for Research Service,  om hvordan forskernes behov udvikler sig og konsekvenserne heraf for fagreferenternes kompetencer. RLUK er foreningen af de vigtigste forskningsbiblioteker i UK (Research Libraries UK), og fagreferenter er her en samlebetegnelse for subject specialists, informations specialists og liaison librarians.

Efterhånden som forskningsaktiviteterne ændrer sig, må forskerstøtte og forskerservice ændre sig til tilsvarende. Rapporten, Re-skilling for Research, indeholder en detaljeret analyse af de nye forskerbehov på informationsområdet og giver et bud på de kompetencer, der er nødvendige for at opfylde behovene. Den sammenligner forskellige modeller for bibliotekernes forskerservice og af jobprofilerne for biblioteksmedarbejdere, der yder denne service. Endelig undersøger den en række spørgsmål knyttet til kompetenceudviklingen af fagreferenter med henblik på at erhverve de nye færdigheder, der er nødvendige for leveringen af forskerservice på informationsområdet.

Læs eller download rapporten fra rapportarkivet