Hvad venter vi på? – Kompetenceudvikling på bibliotekerne er mangfoldig

Ny rapport sætter fokus på kompetenceudvikling hos bibliotekarer. Hvordan er kompetenceudvikling grebet an på bibliotekerne? Det og mange andre spørgsmål har en arbejdsgruppe omkring kompetencer i fag- forsknings-og uddannelsesbibliotekerne (FFU bibliotekerne) arbejdet med siden foråret 2012. Nu ligger en rapport klar, som sætter fokus på kompetencearbejdet

På initiativ af Michael Cotta-Schønberg, formand for Danmarks Forskningsbiblioteksforening, og Pernille Drost, formand for Bibliotekarforbundet, blev der i foråret 2012 dannet en arbejdsgruppe, som skulle undersøge, hvordan man på FFU bibliotekerne arbejder med kompetenceudvikling. HK Stat blev inviteret til at deltage i arbejdet og repræsentanter fra alle tre organisationer har i fællesskab udarbejdet rapporten ”Hvad venter vi på? Kompetenceudvikling på bibliotekerne er mangfoldig”, som nu er offentliggjort.

Fortællinger i fokus

Rapportens mål er at skabe indblik og større interesse hos medarbejdere og ledere for kompetenceudvikling. Den bygger på interview med ni biblioteksansatte, som hver især fortæller deres personlige historie om kompetenceudvikling. Fortællingerne giver et indblik i de arbejdsopgaver, som biblioteksansatte og ledere ser som muligheder for fremtidens bibliotek. Der foregår i øjeblikket mange forandringsprocesser på bibliotekerne, og en del af disse omhandler kompetenceudvikling.

Kompetenceudvikling er mange ting

Rapporten kommer med konkrete forslag til, hvordan biblioteker og organisationer målrettet kan arbejde med kompetencer for medarbejderne. I rapporten beskrives også, hvilke kompetencer medarbejderne skal have for at bidrage fagligt og personligt til at udvikle bibliotekerne.

Arbejdsgruppen har ønsket at kortlægge, hvordan både ledere og medarbejder på bibliotekerne kan få mere fokus på kompetenceudvikling, der kan være mange ting. Det er ikke kun længerevarende kurser, men også den uformelle kompetenceudvikling, der finder sted hver dag på arbejdspladsen. Det er noget, man kan gå i gang med her og nu, og som løfter både bibliotekerne og medarbejderne ret hurtigt. Derfor er det bare om at komme i gang.

Hele rapporten kan hentes her.