KUBIS-rapport om Gylden Open Access ved Københavns Universitet

KUBIS udarbejdet en rapport om anvendelsen af Gylden Open Access, for forskere der er ansat ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, ved Københavns Universitet.

 
Rapporten giver ikke et eksakte svar på, hvor mange Open Access-artikler, der er publiceret af forfattere fra Københavns Universitet: Der findes p.t. ingen mekanismer, hvorved det automatisk er muligt at opstille sådan en statistik. En præcis opgørelse vil i skrevne stund kræve gennemgang af hver enkelt artikel, der er publiceret med KU-forfattere. Derimod giver rapporten en vurdering af størrelsesorden af produktiviteten, samt i konkrete cases en præcis statistik, der indikerer omfanget af KU SUND’s og SCIENCE’s publicering i Gylden Open Access-tidsskrifter.

Link til rapporten.

Af Bertil F. Dorch (KB/KUBIS).