Morgendagens forskere er denne dags udfordring

“The Researchers of Tomorrow” er Storbritanniens største undersøgelse til dato, om adfærdens blandt Generation-Y ph.d.-studerende (dvs. personer født mellem 1982 og 1994). JISC og British Library bestilte i fællesskab denne treårsundersøgelse i 2009, der omfattede 17.000 ph.d.-studerende fra 70 universiteter på forskellige stadier i deres uddannelse.

 Resultaterne viser bl.a. at :

– Ph.d.-studerende i stigende grad er afhængige af sekundære forskningsressourcer (fx tidsskriftsartikler og bøger), fremfor primære kilder (fx primære arkivmateriale og store datasæt).

– Manglende adgang til relevante ressourcer er en alvorlig hindring for de ph.d.-studerende. Fx er licensbegrænsninger på abonnement-baserede ressourcer, såsom e-tidsskrifter, særligt problematisk.

– Open Access og ophavsret synes at være kilder til forvirring for de ph.d.-studerende, snarere end at fremme innovation og forskningssamarbejde.

– Denne generation af ph.d.-studerende arbejder i et miljø, hvor deres forskningsadfærd ikke fuldt ud udnytter potentialet i ny og innovativ teknologi.

– Ph.d.-studerende er utilstrækkeligt trænede eller vejledt, iforhold til at være i stand til, fuldt ud at udnytte de seneste muligheder indenfor digital informationsteknologi.

Disse resultater rejser forskellige spørgsmål ift. forskningsuddannelse og vejledning, samt om støttet til forskningsinstitutioner, og om åbenhed og deling af forskning.

Bl.a. peger undersøgelsen på, at forskningsstuderende har brug for mere 1-til-1 og uformelle støtte, der er skræddersyet til deres eget fagområde, for at hjælpe dem med at udnytte åbne web-teknologier og sociale medier fuldt ud.

Kort om projektet

“The Researchers of Tomorrow”-projektet undersøgt 17.000 ph.d.-studerende i løbet af sit tr¨årige undersøgelse, for at benchmarke forskningsadfæren hos såkaldt Generation Y-studerende, født i perioden 1983-1992. Undersøgelsens sidste år så nærmere på forskernes brug af sociale medier, og det konstateredes, at over den treårige periode, har der kun været en svag stigning i brugen af sociale teknologier.

Eksempelvis har 23 % af alle studerende gjort passivt brug af online-fora, mend kun 13 % har taget aktiv del: 23 % læste blogs, men kun 9 % vedligeholdt selv en blog. Udbredelsen af ​​institutionelt-baserede web-ressourcer er også lav. De studerende efterspørger mere information om teknologier såsom Google Scholar, cloud computing, EndNote og Mendeley.

Louisa Dale fra JISC udtaler: “Vi ønsker at sikre, at alle inden for et universitet – fra den bloggende rektor til forskeren på Twitter – kan udnytte og udnytter den nyeste teknologi, for at inspirere og transformere de videregående uddannelser og forskningen.” Envidere siger Dale, at “Forskningsstuderende og deres institutioner kan drage nytte af vores værktøjer og ressourcer til at guide dem til dele deres arbejde online.”

Maja Maricevic fra British Library, siger: “Denne undersøgelse er vigtig for British Library. Vi ønsker, at vores tjenester og hjælp giver forskere lejlighed til at reflektere over de igangværende ændringer i forskningsmiljøet. Resultaterne giver os en udfordring til at arbejde i fællesskab på tværs af forskning, til at levere digitale ressourcer, der er relevante og forbundne med høj kvalitet, og skræddersyet støtte, der er baseret på forskernes behov. “

Andre resultater fra rapporten viser, at der fortsat eksisterer en manglende forståelse af Open Access. Generation Y studerende forestiller sig, at det at lægge deres arbejde åbent ud, ikke ville bibringe dem nogen fordele, og at det kan endda kan have en negativ indvirkning på deres karrierer. Ligeledes synes de ph.d.-studerendes forståelse af intellektuelle ophavsret og copyright at bestå i en generel forvirring, snarere end at udgøre en katalysator for innovation.

Undersøgelsen fremhævede også en markant afhængighed af sekundære kilder snarere end primære kilder, såsom arkiver og datasæt, som grundlag for de studerendes egen original forskning, uanset disciplin.

Læs eller download rapporten fra rapportarkivet