National studenterundersøgelse i UK

CIBER har for Reserach Libraries i UK lavet en brugerundersøgelse af studentertilfredshed med biblioteksbetjeningen. I undersøgelsen er også inddraget biblioteksdata fra Times Higher Education Student Experience Survey.

To faktorer er særligt højt korrelerede med studentertilfreds med biblioteksbetjeningen: brugerundervisning og udlån.

Undersøgelsen kan næppe sammenlignes direkte med danske forhold, men den er ellers ret interessant.

Læs eller download rapporten fra rapportarkivet