Ny ARL-rapport om Library Services for Graduate Students

Den amerikanske ​forskningsbiblioteksforening (ARL) har i dag udsendt rapporten “Research Library Services for Graduate Students”. Rapporten er led i ARLs fokus på nye udfordringer for forskningsbiblioteker i det 21. århundrede, mht. betjeningen af studerende, undervisere og forskere.

Den seneste rapport, fra New York University Libraries, præsenterer resultater fra interviews og anden research ift. ph.d.-studerende og ARL-bibliotekerne. Forfatterne giver en række anbefalinger til mere effektiv betjening af studerende ift. det skiftende landskab for de videregående uddannelser.

Det foreslås i rapporten, at det stigende antal af studerende, og deres mangfoldighed, giver bibliotekerne mulighed for at levere “segmenterede tilbud” målrettet de studerende, i forskellige trin i deres akademiske og demografiske livscyklus. Gennem interviews, faldt Covert-Vail og Collard over en begejstring hos de studerende, for en bred vifte af nye tjenester, lige fra avanceret databehandling og visualisering, til blødere færdigheder-baserede undervisning i tidsstyring og skriveblokeringer m.m. Rapporten mener også, at ny indretning af bibliotekets rum m.v. kan både skabe og udnytte samarbejder inden de institutioner, som biblioteket er en del af (læs: den brede universitetsorganisation).

Endelig præsenterer forfatterne forskellige strategier for tjenester til studerende, lige fra dedikerede udvalg og funktioner, og til mere løst struktureret teams bestående samarbejdspartnere, databibliotekarer og andre, der arbejder sammen om at levere en suite af komplekse løsninger, der opfylder behovene hos de studerende.

Læs rapporten her

Af Bertil F. Dorch (KB/KUBIS)