Ny førstebibliotekar/souschef ved KB

Det er mig en glæde at meddele, at Christian U. Lauersen udnævnes til førstebibliotekar/souschef ved Københavns Universitetsbibliotek Syd, Det Kongelige Bibliotek og daglig leder af Det Juridiske Fakultetsbibliotek. Han tiltræder sin nye stilling den 15. april 2013.

Christian kommer fra en stilling som sektionsleder på Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek. Her har han været siden august 2011 og har bl.a. arbejdet med processen omkring den nye biblioteksstruktur som følge af institutbibliotekslukningerne ved SAMF. Christian blev ansat på Det Kongelige Bibliotek i sommeren 2010 som informationsspecialist på SAMF bl.a. med ansvaret for Sociologisk Bibliotek samt som projektleder for KUBIS-projektet: profilering af vidensressourcer.   

Christian sidder hertil i Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse og er fra 1. november 2013 også redaktør for foreningens medlemsblad, REVY.

v.h.

Michael Cotta-Schønberg